Thu 28 Feb 2008
આજના બાળકો..કાલ માટે આવો નિર્ણય લે
Filed under: બાળને ગમતા — વિશ્વદીપ બારડ @ 7:30 pm

pinnaclefalls.jpg

હું જવાહરલાલ જેવો દેશભક્ત બનીશ
હું ગાંધીજી જેવો સંત બનીશ
હું સરદાર જેવો લોખ્ંડી પુરષ બનીશ
હું પ્રહલાદ જેવો પ્રભૂભક્ત બનીશ
હું શ્રવણ જેવો પૂત્ર બનીશ
હું અર્જૂન જેવો બળાવાન બનીશ.
હું ધ્રુવ જેવો સ્વમાની બનીશ
હું કૃષ્ણ જેવો પ્રેમાળ બનીશ
હું રામ બની, રાવણને મારીશ્
હું સાચો દેશ-ભક્ત ને કુટુંબપ્રેમી બનીશ.

Comments (242)
Wed 27 Feb 2008
મા,એક હારલડું ગા !!
Filed under: સ્વરચિત રચના — વિશ્વદીપ બારડ @ 4:50 pm

intro_ganesha.gif
મા, બસ એક હારલડું ગા,
મને મન ગમતું એવું ગીત ગા.

ઉંઘ મનેઆવે જો પાસ તું આવે,
આવે સુંદર નિંદર એવું ગીત ગા.મા, બસ..

રમવા રમકડા,દોડી દોડી થાક્યો,
ચાંદો આવે પાસ એવું ગીત ગા..મા, બસ..

પરીઓના દેશમાં ઉંડી,ઉંડી જાવ,
મીઠા લાગે સપના,એવું ગીત ગા..મા, બસ

-વિશ્વદીપ બારડ

Comments (146)
Tue 26 Feb 2008
નવી રમત
Filed under: બાળને ગમતા — વિશ્વદીપ બારડ @ 5:41 pm

jttcoteballoon_lg.jpg
નીચે નાનકડા વાક્યો આપ્યા છે. એનો અર્થ સમજવા માટે એક કીમિયો અજમાવવાનો છે. તમારું ભેજુ ચલાવો ને કીમિયો શોધી કાઢો… જો ન આવડે તો નીચે ઉકેલ આપેલે છે તે જોઈ લેજો.

૧, કરણમાં રેતી હોય છે..
૨, જીવનમાં ઝાડ હોય છે..
૩, મિનળમાં પાણી આવે છે..
૪, દિવાલ એક કઠોળ છે..
૫, નમન હોય તો માળવે જવાય..
૬, બાવળ દોરીનેજ ચઢાવાય

( ઉકેલઃ ઉપરના દરેક વાક્યમાંથી પહેલો અક્ષર કાઢી નાંખો..સાચી વાત સમજાય જશે.

Comments (198)
Mon 25 Feb 2008
બીજી ભાષા( બાળ વાર્તા)
Filed under: ટૂંકી વાર્તા — વિશ્વદીપ બારડ @ 6:37 pm

images.jpg
એક ઉદરડી તેનાં બાળકો સાથે એક ખૂણામાં આરામ કરી રહી હતી કે બિલાડીની નજર તેનાં પર પડી . બિલાડી ખૂશ થઈ ગઈ. તે તેના શિકાર પર ઝપટી કે તુરંત ઉદરડી ઉછળીને તેનાં બાળકો નએ બિલાડીની વચ્ચે આવી ગઈ અને ગળું ફાડીને ચીસ પાડીઃ ભૈ! ભૈ! બિલાડીનો બધોજ જોશ ઠંડો પડી ગયો તે પૂંછડી દબાવીને ભાગી ગઈ.

આ જોઈને ઉદરડીએ ગર્વભેર એનાં બાળાકોને કહ્યું” જોયું બાળકો, બીજી ભાષા શીખવાનાં કેટલાં ફાયદા થાયછે.”

Comments (132)
Fri 8 Feb 2008
સગાને ઓળખો!
Filed under: જાણવા જેવી બાબત — વિશ્વદીપ બારડ @ 6:19 pm

દાદાને..
હાથમાં રાખે લાકડી,
ચાલ એમની ફાકડી,
સદાય રહેતાં સાદા,
બાપના બાપ દાદા.

માસાને..
રાજા જેવા ખાસ્સા
નાંખી સીધા પાસા
વીસ દિવસના વાસા
માસી પાછળ માસા.

માસીને..
રોટલી આવી વાસી
ખાય એ ઉપવાસી
થઈ જાય એથી ખાંસી
માસાની એ માસી.

મામાને..
દોડી આવિ સામા
ઘરમાં નાંખે ધામા
સૌના છે મનમાના
માનાભાઈ છે મામા.

મામીને..
કામમાં નહી રે ખામી
પૂછે આવી સામી
વાત જાય પામી
મામાની વહૂ મામી.

કાકાને…
ખાઉધરો કરે ખા..ખા
ગવૈયા કરે ગા..ગાગા
કાગડો કરે કા..કા
બાપના ભાઈ છે કાકા..

કાકીને..
માટે સૌને ચાકી
ચાલતા જાય થાકી
રોજ ખાઈ ફાકી
કાકાની વહૂ કાકી..

Comments (176)
Fri 1 Feb 2008
પ્રાણીઓ વિશે અજબ-ગજબની વાતો
Filed under: જાણવા જેવી બાબત — વિશ્વદીપ બારડ @ 5:44 pm

logo-vac_animal_group.jpg
**ઓસ્ટ્રેલીયામાં માણસો કરતાં કાંગારૂની સંખ્યા વધારે છે.
**જિરાફએ વિશ્વનું ઉચામાં ઉચું પ્રાણી ગણાય છે.
**જિરાફને ૨૧ ઈચ લાંબી જીભ હોય છે.
**પોતાની જીભ વડે એ કાન સાફ કરે છે.
**શેડો બર્ડ નામનું પંખી ત્રણા માળાનો માળો બાંધે છે.
**પહેલો માળ બચ્ચા માટે, બીજો માળ ખોરાક માટે, ત્રીજો માળ નર માદા ચોકી કરે.
**હાથી ત્રણા માઈલ દૂરથી પાણીની ગંધ પારખી શકે છે.

Comments (188)
32 queries. 0.249 seconds. Powered by Gujarati Sahitya Sarita
Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help